Rozdělení systému do skupin, nebo-li podsystémů

Povolte režim skupiny pro přiřazení zařízení/komponent do jednotlivých skupin/podsystémů a přizpůsobte si systém podle členění objektu, plánu nebo oprávněním uživatelů. Uživatelé mohou ovládat režim aktivace/deaktivace každé skupiny samostatně.

Kde to může být užitečné:

  • Pro domy a byty: Mějte konkrétní patra, místnosti, garáž nebo trezor vždy pod kontrolou. Poskytněte členům rodiny, spolubydlícím nebo nájemcům přístup pouze k zabezpečení konkrétních skupin/podsystémů.
  • Pro kanceláře a prodejny: omezte pohyb zaměstnanců do prostor s autorizovaným přístupem. Pomocí osobních přístupových kódů u AJAX KeyPad pro konkrétní skupiny maté přehled o tom, kdy a kdo změnil stav dané skupiny např. ve skladu, kancelářích atd.

Jak povolit skupinový režim:

  1. Přejděte na Nastavení skupiny (karta Zařízení → Hub → Nastavení → Skupiny).
  2. Vytvořte a pojmenujte jednotlivé skupiny, přiřaďte jim vlastní fotografie (volitelně), umístěte všechna zařízení do příslušných skupinám a aktivujte režim skupiny.
page15image21993376
Maximální počet skupin závisí na modelu HUBu: HUB a HUB 2 podporují až 9 skupin, HUB Plus a HUB 2 Plus - až 25 skupin. Pamatujte, že vždy jedno zařízení/komponenta lze přiřadit pouze do jedné skupiny.