Ověření poplachů

Zabezpečovací systém Ajax může pomocí vícero stupňového ověření alarmové události potvrdit poplach tak, aby došlo k eliminaci případného falešného poplachu. Funkce „Potvrzení alarmu“ předpokládá vytvoření seznamu alespoň dvou zařízení/komponentů, které musí být při narušení aktivovány. Jakmile jedno zařízení ze seznamu vyvolá poplach, HUB spustí časovač pro potvrzení dané události i na dalších vybraných zařízeních na seznamu. Pokud dojde k takovému alarmu, systém odešle událost s potvrzeným kódem alarmu na monitorovací stanici bezpečnostní agentury. Pokud nebylo narušení potvrzeno dalším detektorem/detektory, systém ignoruje alarm a neinformuje uživatele ani bezpečnostní agenturu.

Dodatečné informace: Co je funkce potvrzení alarmu a jak ji nakonfigurovat

Systém také může potvrdit narušení fotografií pořízených detektory pohybu AJAX MotionCam. Při detekování pohybu pomocí MotionCam dochází k pořízení snímkové sekvence. Série obrázků se v aplikaci zobrazuje jako cyklická animace, což umožňuje dynamicky vyhodnotit, co se děje v daném objektu.

page12image4876240


 

Dodatečné informaceFunkce ověřování alarmů pomocí detektorů MotionCam